Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
A személyes adatok védelme az interneten különösen fontos jelentőséggel bír a jövőbeni internetes szerződéskötések, egy valódi internet-gazdaság kialakítása szempontjából.
A www.crossandfield.hu (Miliform Kft.) ezen adatvédelmi nyilatkozattal szeretné elkötelezni magát a biztonságos és megbízható internetes kereskedelem, a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett.

Az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) és az Ön felhasználói adatait az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) értelmében kizárólag megrendelés esetén (szállítási és számlázási célokra) valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat a fentieken túl, közvetlenül harmadik félnek nem továbbítjuk!

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

  1. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

a.) Név nélküli adatok Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon, szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.
b.) Feldolgozásra kerülő személyes adatok Megrendelésnél, hírlevél feliratkozásnál kérjük személyes adatait. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amiket feldolgozunk.

  1. Milyen célból kérjük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, ill. a megrendelés lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél listánkon rögzítjük, de hírlevél küldésen felül nem használjuk fel.

  1. Mikor kérjük személyes adatait?

Személyes adatait a megrendelés, ill. a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át termékeinket.

  1. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezése után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.
A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor, pl. a szállítónak, a megrendelt áru leszállítása céljából.

  1. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:
a. Tájékozódási jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében, jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.
b. Ellenvetési jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére /korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

  1. Helyesbítés, törlés, korlátozás
    Az Adatvédelmi Törvény értelmében, jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény kutatás céljából történő használatát korlátozni.
  2. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?

Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.

  1. Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne a Miliform Kft. adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel munkatársunkhoz, aki felvetései esetén szívesen áll rendelkezésére a crossandfield@crossandfield.hu email címen.
A jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései továbbá Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. rendelkezései az irányadók.
A www.crossandfield.hu oldalainak böngészésével, hírlevelünkre való feliratkozásával, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Miliform Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
www.crossandfield.hu – Miliform Kft. (nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-925041, adószám: 14897203-2-43)
1221 Budapest, Kapisztrán u. 6-8.
Telefon: 06 70 602 4443
Email: crossandfield@crossandfield.hu